انرژی های پاک

امروزه با کاهش مصرف سوخت های فسیلی در جهان و محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای ، استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر که آلایندگی زیست محیطی هم به دنبال نداشته باشند ، نقش پر رنگی در سبد انرژی کشورهای مختلف جهان به دست آورده است.
داشتن انرژیهای مناسب عمده ترین عامل اقتصادی جوامع صنعتی پس از نیروی انسانی است چرا که انرژی یک نیاز اساسی برای استقرار توسعه اقتصادی ، رفاه اجتماعی ، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه است.
در راستای تامین انرژی شرکت پایژه نما بنا به عنوان نماینده انحصاری شرکت solar construction بلژیک و شرکت زنشاین چین گامی بلند درجهت ایجاد و استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر در صنعت ساختمان و نیروگاهی برداشته است که درگروه های کاری ذیل ارائه خدمات می نماید:
۱- طراحی و اجرای ساختمان های تولید کننده الکتریسیته با استفاده از انرژی خورشیدی با بکارگیری شیشه های شفاف یا نیمه شفاف ترکیب شده با سلول ها و فیلم های نازک خورشیدی در نما و بام.
۲- طراحی و اجرای توربین های بادی قابل استفاده در فضاهای شهری و ساختمان.
۳- طراحی ، اجرا و تامین نیروگاه های خورشیدی و بادی.
۴- ارائه مشاوره و تامین فاینانس داخلی و خارجی در خصوص نیروگاه های خورشیدی و بادی

Top