نمای GRC و GFRC

بتنهای حاوی الیاف شیشه ای ( Glass Fiber Reinforced Concrete ) مخلوطی از ریز دانه ، سیمان ، آب ، افزودنی های شیمیایی و الیاف شیشه هستند. امروزه بتنهای مسلح به الیاف شیشه ای بطور گسترده ای در صنعت ساختمان بویژه صنعت ساخت نما مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص GFRC

GFRC در مقایسه با بتنهایی که به روش سنتی تولید میشوند دارای خواص بهتری میباشد. وزن حجمی این نوع بتن در حدود بتن معمولی است. از آنجا که مقاومت خمشی و کششی آن از بتن معمولی بیشتر است و احتیاجی به شبکه آرماتوربندی ندارد ضخامت قطعات تولیدی تا حدود ۱۰ میلیمتر قابل تولید است و محصولات GFRC بطور گسترده در صنعت ساختمان استفاده میشود. از خصوصیات برجسته GFRC میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
وزن کم به خاطر ضخامت کم، طراحی با انعطاف پذیری زیاد، غیر قابل احتراق بودن، مقاوم در برابر خوردگی های محیط، مقاومت خمشی و کششی زیاد نسبت به بتنهای معمولی،مقاومت زیاد در مقابل ضربه از سایر خواص GFRC میباشد.

نمای GRC و GFRC 3
نمای GRC و GFRC 2
نمای GRC و GFRC 1
Top