درباره ما

شرکت پایژه نما بنا با تکیه بر تجارت خود در زمینه اجرای انواع ابنیه  مسکونی ، اداری ، تجاری ، سازه کارخانه های صنعتی در قالب قراردادهای پیمانکاری ، پیمان مدیریت وطرح و ساخت EPC  با کیفیت ترین خدمات را به کارفرمایان محترم ارائه می نماید .

در همین راستا با رعایت تعهد اخلاقی و حرفه ای جهت حفظ منافع کارفرما و سرمایه گذاری پروژه و رعایت ضوابط و صلاح صاحبکار برخی از اقدامات ارایه شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد :

۱- برنامه ریزی زمانی ،مالی ، تجهیزات ، مصالح مصرفی  و نیروی کار

۲- تامین و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز پروژه مطابق برنامه زمانی

۳- تامین متریال و ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز پروژه مطابق برنامه زمانی

۴- بررسی طرح ، نقشه ها و اسناد مدارک فنی و ارایه راهکارها در صورت وجود مغایرت درآنها

۵- اعمال نظارت دقیق در اجرای پروژه از نظر فنی و قانونی و ارایه روشهای اجرایی کم هزینه جهت انجام پروژه

۶- نظارت و بازبینی نحوه پیشرفت پروژه در تطابق زمان پیش بینی شده اجرا و مدنظر صاحب کار و ارایه راهکارهای جبران عقب ماندگی ها

۷-تهیه Final book  و مدارک نهایی اجرایی پروژه

۸- ایجاد بخش HSE(ایمنی) و نظارت دقیق بر فعالیت ایمنی پروژه

۹- ایجاد بخش QC( کنترل کیفیت )درزمینه بررسی کیفیت متریال و فعالیتهای انجام شده

Top