دفتر فنی

دفتر فنی در پروژه های عمرانی یکی از اصلی ترین بخش های مورد نیاز پروژه می باشد که در اصل می توان گفت حکم قلب تپنده پروژه را دارد . این شرکت توانسته با همکاری نیروهای متخصص خود در حوزه های عمران ، معماری و نقشه کشی مجموعه ای قدرتمند و بازویی قابل اتکا برای پیشبرد اهداف خود بوجود آورد .

Top