نما سازی استیل و مس

در ابتدا این ماده ی معماری به صورت رول های قرمز و براق وجود دارد. مس پس از نصب روی ساختمان، رنگ قرمز مسی درخشان خود را برای مدتی حفظ میکند و سپس سطح ورق مات شده و به تدریج لایه ای از اکسید به منظور حفاظت از ورق در برابر فرسایش بوجود می آید. این فرآیند طیف قهوه ای رنگ فوق العاده ای را با خود به ارمغان می¬آورد و همچنین تغییرات ظریف و متنوعی را بر اساس تغییرات نور و فصول بر سطح ورق ایجاد می کند. در سطوح شیبدار، این فرآیند تغییر رنگ، رنگ سبز زنگاری پایداری بر سطح مس به وجود می آورد. این رنگ به نما ویژگی متمایزی بخشیده و در عین حال حفاظتی پایدار در مقابل سالهای پیش رو ایجاد می کند. ورق های ارائه شده توسط این شرکت بنا به خواسته مشتری در کارخانه مراحل مختلف اکسیداسیون را طی
می نماید. بگونه ای که می¬توان ورق قهوه ای، سبز زنگاری و یا ….. را سفارش داد.

نما سازی استیل و مس ۳
نمای GRC و GFRC 2
نما سازی استیل و مس ۱
Top