نما سازی اسپایدر

نمای اسپایدر نوعی سازه و نوعی از نمای شیشه ای مدرن است که در آن شیشه به وسیله قطعات اسپایدری ( عنکبوتی شکل ) به سازه متصل می گردد . ابعاد این قطعات کوچک است ولی بار زیادی را می تواند متحمل شوند . دراین نما برخلاف سیستم کرتین وال هیچ گونه سازه عمودی و افقی دیده نمیشود . نمای اسپایدر بیشتر برای ساختمان های تجاری و اداری مورد استفاده قرار می گیرد .

اسپایدر (سیستم نقطه ای) ۳
اسپایدر (سیستم نقطه ای) ۲
اسپایدر (سیستم نقطه ای) ۱
Top