نما سازی سنگ و سرامیک خشک

نمای سنگ و سرامیک خشک به دلیل برخورداری از ویزگی هایی چون پایداری دردماهای بالا ، استحکام زیاد ، مقاومت بالا دربرابر خوردگی و عدم جذب آب در بسیاری از پروژه های ساختمانی دردنیا به عنوان نمای اصلی و منحصر به فرد توسط طراحان و معماران انتخاب می گردند.

سنگ و سرامیک خشک ۲
سنگ و سرامیک خشک ۳
سنگ و سرامیک خشک ۴
سنگ و سرامیک خشک ۵
سنگ و سرامیک خشک ۱
Top