پروژه بیمارستان پارس طب زاهدان

بیمارستان پارس زاهدان

شامل ۱۵۰۰۰ متر مربع
– نمای سرامیک خشک به روش نمایان
– نمای کرتین وال به روش face cap
-نمای آلومینیوم کامپوزیت و سمنت بورد
– نمای لوور فلزی با طراحی و اجرای اختصاصی شرکت پایژه نما بنا

کارفرما: شرکت پارس طب زاهدان
محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان
نوع قرارداد: بخش خصوصی

Top